Studieförbunden i Östergötland gör gemensam utställning och föreläsningsserie

Fritt och frivilligt – folkbildning för framtid

Utställningen fritt och frivilligt berättar om de olika studieförbundens uppkomst och historik. Folkbildningen har spelat en viktig roll i olika samhällsförändringar genom historien.

Vi som tagit initiativ till att sätta upp utställningen här i Östergötland är studieförbundens klimatnätverk. Vi vill särskilt lyfta fram vad folkbildningens roll är och kan vara i klimatomställningen. Därför bjuder vi också in till föreläsningar och workshop på temat klimat och hållbarhet.

Välkommen att ta del av utställningen och de arrangemang vi bjuder in till. Tillsammans formar vi folkbildning för framtid!

Turnéplan 2024

Här kan du se utställningen!

Arkiv

många små bilder på människor